Samtalsgrupp

Mansjouren i Uppsala driver en samtalsgrupp som träffas en kväll varannan vecka. Hittills har det varit på torsdagar.

Syftet med gruppen är att vara ett stöd för män med olika svårigheter. Det kan gälla t ex vårdnadstvister, om du varit utsatt för relationsvåld, ensamhet, relationsproblem, sjukdom, identitetsproblem, utsatts för hot eller något annat som du behöver prata om. I vissa lägen kan det vara bra att träffa andra som varit med om liknande saker. Då kan man stötta varandra i grupp.

Vi brukar vara några från Mansjouren som ”leder” samtalsgruppen, och några deltagare. Det är fritt att prata om vad man vill. Det är vad du själv känner att du behöver ventilera som avgör vad du pratar om. Vilka som deltar och vad som sägs i samtalsgruppen stannar mellan de deltagande.

Du kan anmäla dig till samtalsgruppen via kontaktformuläret eller via e-post: info@uppsalamansjour.se Om du inte kan komma vid något tillfälle är det bra om du meddelar det.