Om Uppsala mansjour

Uppsala mansjour är en idéell förening som som syftar till att stötta hjälpbehövande.  Vi som är aktiva som stödpersoner är ett antal lekmän som av olika skäl vill hjälpa människor som behöver stöd. Vi arbetar ideellt på vår fritid med denna verksamhet.

Vi har ett informellt samarbete med till exempel polis och socialtjänst, där dessa ibland hänvisar hjälpbehövande till oss. Vi å vår sida kan också hänvisa hjälpsökande till socialtjänst eller polis och vara ett stöd i kontakten med dessa.

Historia

Uppsala mansjour bildades 1987. Telefonjour och samtalsgrupp har varit kärnverksamheter sedan dess.

Omfattningen och bredden på verksamheten har varierat över tid, och under vissa perioder har Uppsala mansjour dessutom anordnat föredrag och seminarier. Vi har också haft en lokal på Sturegatan, där samtalsgruppen höll till liksom viss annan verksamhet.

Föreningen har haft ekonomiskt stöd från kommunen i form av föreningsbidrag. Detta drogs tyvärr in 2012, varför verksamheten måste anpassas efter dessa förutsättningar. Därför kan vi inte längre ha direkt jourtelefon, utan bara telefonsvarare och e-post.