Intervjustudie om män som utsatts för våldtäkt

Är du man som har blivit utsatt för våldtäkt? I så fall kan du delta i en intervjustudie som syftar till att synliggöra män som offer för våldtäkt, samt underlätta för dessa att få hjälp.

Kontakt:

Courage Sundberg
Tfn: 072-028 23 54
E-post: courage.sundberg.0871@student.uu.se

Här följer informationsbrevet från den som ansvarar för studien:

Våldtäkt är ett sexuellt övergrepp. Studie ha visat att våldtäktsoffer upplever allvarliga konsekvenser såsom sömnsvårigheter, depression, tvångs- och självmordstankar eller återkommande minnesbilder. Det finns mycket hjälp för kvinnor som blir våldtagna, dock vet vi inte om hur mycket hjälp som finns för en man som blir våldtagen.

Syftet med denna studie är att upplysa vårt samhälle om att vårt fokus inte ska bara vara på kvinnor utan även män som är offer för våldtäkter och annat sexuellt våld. En annan anledning är att uppmuntra manliga våldtäktsoffer att inte tillåta maskulinitet eller andra faktorer hindra dem från att söka hjälp.

Jag är student vid Uppsala universitet och vill basera min masteruppsats på mäns rapportering om våldtäkt. Jag söker manliga våldtäktsoffer som är intresserade för en anonym intervju.

Du som deltar föblir anonym och dina uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Studien följer etiska principerna och i samband med ditt deltagande kommer du informeras tydligt om studiens process.