Behöver du hjälp?

Har du problem i relationer? Har du blivit utsatt för våld? Står du inför en separation eller är du i tvist gällande vårdnad eller umgänge med barn? Mår du dåligt och behöver någon att prata med?

Uppsala mansjour erbjuder stödsamtal via telefon eller personligt möte efter överenskommelse. Du kan också delta i vår samtalsgrupp som träffas varannan vecka.

Det vi kan hjälpa dig med är i första hand att lyssna och stötta, och eventuellt ge råd. I vissa fall och i mån av tid kan vi också följa med som stöd vid möten med t.ex. socialtjänsten. Vi kan även hänvisa dig vidare om vi tror att du behöver professionellt stöd eller, om det behövs, rekommendera en advokat.

Kontakta oss via formuläret nedan, alternativt e-posta oss på info@uppsalamansjour.se eller ring till vår telefonsvarare på 018-50 50 33.